SSL certifikát

Spoločnosť týmto oznamuje svojim návštevníkom, že od dnešného dňa naša internetová stránka funguje pod SSL certifikátom – bezpečnostným prvkom na ochranu Vás našich zákazníkov / návštevníkov. SSL je skratka pre anglický Secure Sockets Layer protokol, ktorý sa nachádza medzi transportnou a aplikačnou vrstvou. Tento protokol (certifikát) zabezpečuje šifrovaný prenos dát medzi vašim počítačom a webstránkou alebo serverom, na ktoré sa pripájate cez internet. Pripojenie zabezpečené SSL certifikátom chráni šifrovaním všetky prenášané dáta – napríklad platobné údaje, či vašu online komunikáciu.