Krátky sprievodca nového “web-u”.

Vážení zákazníci, v krátkosti by sme Vás chceli previesť novinkami nášho webu: hlavnou zmenou je responzívny dizajn, to znamená, že obsah sa prispôsobuje zariadeniu, na ktorom je zobrazovaný. oproti starej verzii sme doplnili časť služieb, ktoré poskytujeme našim zákazníkom, zároveň sme túto časť rozšírili o Tvarové rezanie vodným lúčom. pôvodná sekcia Download bola premenovaná na Technickú podporu, kde si môžete nájsť odpovede na najčastejšie otázky, stiahnuť staršie verzie katalógov, nové certifikáty a technicko-preberacie podmienky. pridali sme sekcie Partnerská zóna (vpravo hore), na ktorej budeme intenzívne pracovať v nasledujúcom období. Táto sekcia bude prístupná po registrácií a bude obsahovať technické výkresy, materiálové listy a CE certifikáty ku všetkým našim produktom. Registrovaní […]