historiaSpoločnosť MAJK s.r.o. bola zapísaná do obchodného registra v roku 1996, avšak podnikateľské začiatky Jána Kukuľu siahajú už do roku 1992, kde najprv ako živnostník vyrábal profily z mäkčeného PVC pre svoju podnikateľskú potrebu (lepenie podlahových krytín), neskôr aj pre obchodné účely. S nákupom novej technológie v roku 1992 na výrobu tesnení z EPDM – mikroporéznej gumy a narastajúcim počtom zamestnancov, vznikla potreba transformácie právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá pretrváva až do súčasnosti. V roku 2001 sa spoločnosti podarilo uskutočniť kúpu dovtedy prenajatých priestorov a zároveň získať certifikát riadenia kvality podľa normy ISO 9002, ktorý zabezpečuje zvyšujúcu sa kvalitu nielen v oblasti výroby a kontroly výrobkov, ale zasahuje všetky procesy odohrávajúce sa v spoločnosti.V roku 2002sme úspešne spustili výrobu nového druhu tesnení – tesnení z kompaktnej gumy (EPDM, NBR, SBR) a diverzifikovali našu pôsobnosť do segmentu cestovného ruchu, prostredníctvom vybudovania penziónu MAJK. Koncom roka 2003 sme úspešne absolvovali recertifikačný audit a získali tak certifikát riadienia kvality podľa ISO 9001. Zároveň sme obohatili výrobu o nový druh tesnení – termoplasty.Rok 2005 priniesol začatie intenzívnejšej spolupráce s nemeckým výrobcom silikónových tesnení. Zároveň sa nám podarilo dostavať novú prevádzku – Malú vodnú elektráreň. Spolu s penziónom MAJK má naša spoločnosť 3 prevádzky. Rok 2006 bol pre nás tak isto významný, vzhľadom na okrúhle výročie založenia spoločnosti – 10 rokov. Rok 2007 priniesol nákup repasovanej technologickej linky a rekonštrukcie penziónu MAJK. V roku 2010 sme úspešne absolvovali recertifikačný audit ISO 9001:2008. Rok 2012 priniesol rozšírenie výroby o koextrúdované profily. V roku 2014 sme zakúpili technológiu na vyrezávanie tesnení vodným lúčom. Viac informácií o našich produktoch nájdete v sekcii PRODUKTY.