Stručná história spoločnosti

Spoločnosť MAJK s.r.o. bola zapísaná do obchodného registra v roku 1996, avšak podnikateľské začiatky Jána Kukuľu siahajú už do roku 1992, kedy najprv ako živnostník vyrábal profily z mäkčeného PVC pre svoju podnikateľskú potrebu (lepenie podlahových krytín), neskôr aj pre obchodné účely. S nákupom novej technológie v roku 1992 na výrobu tesnení z EPDM – mikroporéznej gumy a narastajúcim počtom zamestnancov vznikla potreba transformácie právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá pretrváva až do súčasnosti.

1992

Podnikateľské začiatky Jána Kukuľu siahajú už do roku 1992, kedy najprv ako živnostník vyrábal profily z mäkčeného PVC pre svoju podnikateľskú potrebu (lepenie podlahových krytín), neskôr aj pre obchodné účely.

historia spolocnosti majk

1992

1996

Spoločnosť MAJK s.r.o. bola zapísaná do obchodného registra v roku 1996.

historia spolocnosti majk

1996

2001

V roku 2001 sa spoločnosti podarilo uskutočniť kúpu dovtedy prenajatých priestorov a zároveň získať certifikát riadenia kvality podľa normy ISO 9002, ktorý zabezpečuje zvyšujúcu sa kvalitu nielen v oblasti výroby a kontroly výrobkov, ale zasahuje všetky procesy odohrávajúce sa v spoločnosti.

historia spolocnosti majk

2001

2002

V roku 2002 bola úspešne spustená výroba nového druhu tesnení – z kompaktnej gumy (EPDM, NBR, SBR) a diverzifikovaná pôsobnosť do segmentu cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania penziónu MAJK.
2002

2003

Koncom roku 2003 bol úspešne absolvovaný recertifikačný audit a získaný certifikát riadienia kvality podľa ISO 9001. Zároveň sa podarilo obohatiť výrobu o nový druh tesnení -termoplasty.

historia spolocnosti majk

2003

2006

V roku 2006 spoločnosť pristavila nové skladové priestory a nakladaciu rampu. Zároveň oslávila 10 rokov svojej pôsobnosti.
2006

2007

Rok 2007 priniesol nákup technologickej linky a rekonštrukcie penziónu MAJK.

historia spolocnosti majk

2007

2011

V roku 2011 sme zakúpili repasovanú technologickú linku na výrobu vytlačovaných tesnení – UHF.
2011

2014

V roku 2014 sme zakúpili technológiu na vyrezávanie tesnení vodným lúčom a rozšírili tak výrobné možnosti o ploché vyrezávané tesnenia.
2014

2015

V roku 2015 sme zakúpili ďalšiu technologickú linku na výrobu gumy ale tiež plastov a rozlúčili sa so staršími a menej efektívnymi strojmi.
2015

2016

Rok 2016 sme oslávili okrúhle jubileum narodeniny – 20 rokov pôsobenia na trhu.
2016

2017

V roku 2017 nám pribudla nová plastová linka a úplne nové skladové priestory v samostatnej budove.

historia spolocnosti majk

2017

2019

V roku 2019 sme postavili novú výrobnú halu 2 a zakúpili ďalšiu linku na výrobu gumy s možnosťou koextrúzie.

majk záberz z drona
majk záberz z drona
2019