Łączenie profili w O-ringi

Łączenie profili w pierścienie typu „O“ odbywa się aktualnie dwoma sposobami:

 • – klejenie połączenia
 • – wulkanizowanie połączenia

Klejenie połączeń

 • – przy tym procesie produkcji, zgodnie z Państwa wymaganiami odcina się wymaganą długość uszczelki (połączenie może być albo ze stykiem prostopadłym albo skośnym dla zapewnienia mocniejszego połączenia)
 • – następnie profil oczyszcza się i jeżeli materiał tego wymaga (na przykład uszczelki silikonowe) nanosi się podkład (substancję zapewniającą dużo lepsze sklejenie połączeń)
 • – dalszym krokiem jest właściwe sklejenie klejem błyskawicznym.
 • – ostatnią operacją w produkcji jest kontrola połączenia przez próbę rozciągania

Wulkanizowanie połączeń

 • – ten proces jest dużo bardziej wymagający
 • – tak samo, jak przy klejeniu połączeń pierwszy krok polega na odcięciu wymaganej długości
 • – potem przychodzi kolej na oczyszczenie
 • – przygotowanie surowej mieszanki do wulkanizowania połączenia
 • – właściwe wulkanizowanie
 • – wykończenie wulkanizowanego połączenia
 • – kontrola i próba połączenia

Cały proces odbywa się na wyspecjalizowanych, jednofunkcyjnych prasach wulkanizacyjnych. Dużą zaletą tego procesu jest poprawa właściwości dynamicznych połączenia i możliwość produkcji pierścieni typu „O“ od 350 mm do nawet kilku metrów.

Leave a Comment