Produkcja addytywna - druk 3D

W procesach addytywnych obiekt jest tworzony przez układanie ciągłych warstw materiału, aż do zakończenia całego projektu.

Druk 3D - produkcja addytywna
Share on print

PRZYKŁADY PROFILE