Materiały

HNBR kauczuk nitrylowy uwodniony

HNBR kauczuk nitrylowy uwodniony doskonałe właściwości mechaniczne, dobra odporność na odrywanie na gorąco dla nadtlenkowo usieciowanego wulkanizatu bardzo dobra sprężystość, dobre zachowanie w niskich temperaturach, dobra odporność na ścieranie, dobra do doskonałej różnica deformacji ciśnieniowej, doskonała odporność na starzenie (ozon, gorące powietrze), dobra do doskonałej odporność na większość olejów technicznych również w obecności agresywnych mediów, jak na przykład siarkowodoru i amin

FMQ

zakres temperatury od -60 ° D aż do + 220 ° C, nie nadaje się do par, doskonała odporność na starzenie, ozon, materiały pędne, rozpuszczalniki, chemikalia, oleje mineralne i tłuszcze, podstawowe wykorzystanie: lotnictwo i kosmonautyka, samochody

CO / ECO: epichlorohydryna

CO / ECO epichlorohydryna bardzo dobra odporność na pęcznienie w styku z olejami mineralnymi i materiałami pędnymi, duża odporność cieplna, najlepsza odporność na ozon najmniejsza przepuszczalność gazów i materiałów pędnych, dobre właściwości przeciwpożarowe, dobra elastyczność w niskich temperaturach zastosowanie w samochodach

E-ACM / E-AM: kauczuk etylenowo-akrylowy

E-ACM / E-AM kauczuk etyleno-akrylowy doskonała odporność na gorący olej, suchy żar, lepiej sprawdza się przy niskich temperaturach, niż ACM, dobra odporność na ozon i warunki atmosferyczne

ACM – poliakrylan

ACM poliakrylan doskonała odporność na gorący olej, suchy żar, dobra odporność na starzenie, ozon i warunki atmosferyczne, nadaje się do części o specjalnych wymaganiach dla odporności na oleje i wysokie temperatury na przykład w samochodach, silnikach i do produkcji przyrządów

FKM-FDM: kauczuk fluorowy

FKM-FDM kauczuk fluorowy użyteczny zakres temperatur od -20 ° C aż do + 310 ° C, odznacza się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi również przy wysokich temperaturach, doskonałą odpornością na ozon, tlen, ciepło, oleje, wiele rozpuszczalników, materiałów pędnych, chemikaliów nie jest odporny na zasady, mała nasiąkliwość i bardzo dobre elektryczne własności izolacyjne

VMQ – MVQ: guma silikonowa

VMQ-MVQ kauczuk silikonowy użyteczny zakres temperatur od -60 ° C aż do + 240 ° C, nie nadaje się do par, bardzo dobra odporność na starzenie, ozon, wodę i oleje mineralne, dobre właściwości elektryczne, fizjologicznie bez zastrzeżeń, bez smaku i bez zapachu

IIR – kauczuk butylowy

Kauczuk butylowy: doskonała odporność na tlen, ozon, starzenie, wysokie temperatury, parę wodną, działanie chemiczne, niska przepuszczalność gazów, bardzo mała elastyczność, a zatem dobre tłumienie nie jest odporne na oleje i tłuszcze mineralne.

CSM – Chlorosulfonowany polietylen

CSM polipropylen chlorosulfonowany dobra odporność na ozon, starzenie, kwasy i większość chemikaliów, dobra odporność na przebicie elektryczne i dobra odporność na zapłon warunkowa odporność na oleje

CR – kauczuk polichloroprenowy

CR kauczuk polichloroprenowy doskonała odporność na warunki atmosferyczne, ozon i zapłon, warunkowa odporność na oleje nie jest odporny na benzynę, benzol, toluen, estry i keton