Zlepšovanie klzných vlastností

Predovšetkým tento proces rozdeľujeme na 2 hlavné kategórie:

  • zlepšovanie klznosti 
  • zdrsňovanie povrchu

1. Proces zlepšovania klznosti spočíva v aplikácií látok, ktoré majú za úlohu zlepšiť aplikáciu tesnenia do rôznych drážok, upevnení alebo pomôcť pri zavádzaní profilov do zostáv. Nami používané aplikácie využívajú predovšetkým mastek (mastenec), silikón, glycerín alebo zmes cistidiel a vody. 

2. Zdrsňovanie povrchu má za úlohu presný opak ako zlepšovanie klznosti. Tento proces spočívá v mechanickom odstránení – zbrúsení časti potvrchu profilu pre zabezpečenie lepšej adhézie, estetickej úpravy, alebo predprípravy na ďalší výrobný proces napr. podlepovanie, flokovanie a pod.

Niektoré z týchto služieb sa sprovavajú automaticky. Vo vetšine prípadov je však potrebné požiadať a vyšpecifikovať požiadavku počas dopytov-ponukového konania.

Pridajte Komentár